Nexa Rust Script by Fontfabric

https://www.dafont.com/nexa-rust-script.font

Note of the author

Nexa Rust from Fontfabric Type Foundry is a multifaceted rust font type system consisting of font sub-families Sans, Slab, Script, Handmade, and Extras.

Link Tải

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *